Famílies professionals

Família professional

És el conjunt de qualificacions en què s'estructura el Catàleg nacional de qualificacions professionals, tenint en compte criteris d'afinitat de la competència professional.

La relació de famílies professionals s'estableix en el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i en el Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre, que el modifica.

Àrea professional

S'entén per àrea professional un àmbit d'activitats productives afins que implica un desenvolupament professional homogeni dins una família professional i dels coneixements i les habilitats necessaris per assolir-los. Es caracteritza per la relació entre les activitats professionals, l'ús de les tecnologies, la circulació de la informació, el llenguatge, els tipus de productes i les habilitats i els coneixements que es desenvolupen.

La relació de les àrees professionals són les que figuren a la Resolució de 12 de març de 2010, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el procediment per a la inclusió de noves especialitats al fitxer d'especialitats formatives.

Accediu a la llista de certificats de professionalitat prement sobre la família que vulgueu