Hoteleria i turisme

Hoteleria i turisme
Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
HOTA0108 1 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments Baixeu RD 1376/2008
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTA0208 3 Gestió de pisos i neteja en allotjaments Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTA0308 3 Recepció en allotjaments Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTG0108 3 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTG0208 3 Venda de productes i serveis turístics Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTI0108 3 Promoció turística local i informació al visitant Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTJ0110 2 Activitats per al joc en taules de casinos Baixeu RD 1695/2011
HOTJ0111 1 Operacions per al joc en establiments de bingo Baixeu RD 1695/2011
HOTR0108 1 Operacions bàsiques de cuina Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0109 1 Operacions bàsiques de pastisseria Baixeu RD 685/2011
HOTR0110 3 Direcció i producció en cuina Baixeu RD 1526/2011
HOTR0208 1 Operacions bàsiques de restaurant i bar Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0209 3 Sommelieria Baixeu RD 685/2011
HOTR0210 3 Direcció i producció en pastisseria Baixeu RD 1695/2011
HOTR0308 1 Operacions bàsiques de servei d'àpats Baixeu RD 1376/2008
R D 619/2013
HOTR0309 3 Direcció en restauració Baixeu RD 685/2011
HOTR0408 2 Cuina Baixeu RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0409 3 Gestió de processos de servei en restauració Baixeu RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0508 2 Serveis de bar i cafeteria Baixeu RD 1256/2009
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0509 2 Rebosteria Baixeu RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0608 2 Serveis de restaurant Baixeu RD 1256/2009
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTT0112 2 Atenció a passatgers en transport ferroviari Baixeu RD 619/2013
HOTU0109 2 Allotjament rural Baixeu RD 685/2011
RD 619/2013
HOTU0111 2 Guarda de refugis i albergs de muntanya Baixeu RD 619/2013