Maritimopesquera

Maritimopesquera
Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
MAPB0112 1 Activitats subaquàtiques per a instal·lacions aqüícoles i recol·lecció de recursos Baixeu RD 988/2013
MAPN0108 2 Confecció i manteniment d'arts i aparells Baixeu RD 1376/2009
MAPN0109 1 Activitats auxiliars de suport al vaixell al port Baixeu RD 718/2011
MAPN0110 1 Activitats en pesca amb arts de fons i marisqueig, i en transport marítim Baixeu RD 1533/2011
RD 622/2013
MAPN0111 2 Pesca local Baixeu RD 1774/2011
MAPN0112 1 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques Baixeu RD 988/2013
MAPN0209 3 Organització de llotges Baixeu RD 718/2011
MAPN0210 1 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i encerclament, i en transport marítim Baixeu RD 1533/2011
RD 622/2013
MAPN0211 2 Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca Baixeu RD 1774/2011
RD 622/2013
MAPN0212 2 Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic Baixeu RD 988/2013
MAPN0310 1 Amarratge de port i monoboies Baixeu RD 1533/2011
RD 622/2013 RD 988/2013
MAPN0312 2 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura Baixeu RD 988/2013
MAPN0410 2 Operacions en transport marítim i pesca de litoral Baixeu RD 1533/2011
MAPN0412 2 Operacions de bombatge per a càrrega i descàrrega del vaixell Baixeu RD 988/2013
MAPN0510 2 Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa Baixeu RD 1533/2011
MAPN0512 1 Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions de vaixell Baixeu RD 988/2013
MAPN0610 3 Documentació pesquera Baixeu RD 1774/2011
RD 622/2013
MAPN0612 2 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica Baixeu RD 988/2013
MAPN0710 3 Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer Baixeu RD 1774/2011
RD 622/2013 RD 988/2013
MAPN0712 2 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, i transbordament Baixeu RD 988/2013
MAPU0108 2 Engreix de peixos, crustacis i cefalòpodes Baixeu RD 1376/2009
MAPU0109 2 Engreix de mol·luscos bivalves Baixeu RD 718/2011
MAPU0110 2 Producció en viver d'aqüicultura Baixeu RD 1533/2011
MAPU0111 3 Gestió de la producció de viver en aqüicultura Baixeu RD 622/2013
MAPU0112 2 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura Baixeu RD 988/2013
MAPU0209 1 Activitats d'engreix d'espècies aqüícoles Baixeu RD 718/2011
MAPU0210 3 Gestió de la producció d'engreix en aqüicultura Baixeu RD 1533/2011
MAPU0309 1 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies aqüícoles Baixeu RD 718/2011
MAPU0409 2 Producció d'aliment viu Baixeu RD 718/2011