Química

Química
Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
QUIA0108 3 Assajos físics i fisicoquímics Baixeu RD 1970/2008
RD 719/2011
RD 623/2013
QUIA0110 3 Organització i control d'assajos no destructius Baixeu RD 1696/2011
QUIA0111 3 Anàlisi biotecnològica Baixeu RD 623/2013
QUIA0112 3 Organització i control d'assajos destructius de caracterització de materials i productes Baixeu RD 989/2013
QUIA0208 3 Assajos macrobiològics i biotecnològics Baixeu RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIB0108 3 Gestió i control de planta química Baixeu RD 1374/2008
RD 623/2013
QUIE0108 2 Operacions bàsiques en planta química Baixeu RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIE0109 3 Organització i control dels processos de química transformada Baixeu RD 719/2011
QUIE0111 3 Organització i control de processos de realització de serveis biotecnològics Baixeu RD 623/2013
QUIE0208 2 Operacions d'instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars Baixeu RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIE0308 1 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics Baixeu RD 719/2011
QUIE0408 2 Operacions de moviments i lliurament de productes a la indústria química Baixeu RD 1534/2011
QUIL0108 3 Anàlisi química Baixeu RD 1374/2008
RD 623/2013
QUIM0109 2 Elaboració de productes farmacèutics i afins Baixeu RD 719/2011
QUIM0110 3 Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics Baixeu RD 1534/2011
QUIM0210 3 Organització i control del condicionament de productes farmacèutics i afins Baixeu RD 1534/2011
QUIM0309 2 Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins Baixeu RD 719/2011
QUIO0109 2 Preparació de pastes papereres Baixeu RD 719/2011
QUIO0110 2 Recuperació de lleixius negres i energia Baixeu RD 1534/2011
QUIO0112 2 Fabricació de pastes químiques i/o semiquímiques Baixeu RD 989/2013
QUIO0212 3 Control del producte de pasta i paper Baixeu RD 989/2013
QUIT0109 2 Operació de transformació de polímers termoestables i els seus compostos Baixeu RD 719/2011
QUIT0110 3 Organització i control de polímers termoestables i els seus compostos Baixeu RD 1534/2011
QUIT0209 2 Operacions de transformació de polímers termoplàstics Baixeu RD 719/2011
QUIT0309 2 Operacions de transformació de cautxú Baixeu RD 719/2011
QUIT0409 3 Organització i control de la transformació de cautxú Baixeu RD 719/2011
QUIT0509 3 Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics Baixeu RD 719/2011