ReferNet Espanya

Cedefop                                          ReferNet

ReferNet és una xarxa creada el 2002 pel Cedefop (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional) per donar resposta a la creixent demanda d'informació en l'àmbit de la formació professional i facilitar l'anàlisi i la comparació de les polítiques de formació professional dels estats membres de la Unió Europea, Islàndia i Noruega. Representa un sistema estructurat, descentralitzat i interconnectat per a la recopilació, el seguiment i la difusió d'informació que proporciona dades sobre els sistemes nacionals de formació professional gràcies als coneixements tècnics d'organismes clau en aquest camp.

L'estructura de ReferNet es basa en consorcis nacionals a cada país soci on cadascun està format per una entitat de coordinació i altres organitzacions que participen en activitats de formació professional a cada país.

 • Informació general

  Funcions de la xarxa

  • Elaborar informes actualitzats sobre els sistemes de formació professional a Europa, la seva evolució i altres temes relacionats amb les competències professionals i el mercat laboral.
   • Recopilació i presentació de dades i informació periòdica sobre assumptes i accions en matèria de formació professional per als treballs i les anàlisis comparatives de temes d'FP a Europa del Cedefop i les institucions europees.
   • Desenvolupament dels continguts de publicacions sobre els sistemes de formació professional del Cedefop.
  • Elaborar articles sobre temes d'interès públic i notícies nacionals i temes específics relacionats amb la formació professional i el mercat de treball de cada país.
  • Elaborar una base de dades bibliogràfica en temes de formació professional:
   • Referències bibliogràfiques recollides pels diferents organismes de coordinació de la Xarxa, a més dels serveis d'informació del Cedefop ( Biblioteca i Documentació Vet-Bib ).
  • Difusió d'informació i actes relacionats amb la formació professional a Europa:
   • El Butlletí i les Notes breus del Cedefop en diversos idiomes. El Cedefop ofereix, a més, la possibilitat de subscriure's a un servei d'alertes de correu electrònic per estar al dia de les publicacions en matèria d'FP en els diferents estats membres, Noruega i Islàndia.
   • Esdeveniments que se celebren als països socis de la xarxa en l'àmbit de l'educació i formació professional.
  • Donar visibilitat a les accions de formació professional entre els ciutadans i interessats en la formació professional a Europa.

  Vídeo promocional i commemoratiu del X Aniversari de la Xarxa

  Coordinació de la xarxa

  El treball de ReferNet es coordina des de Cedefop amb les organitzacions de cada estat participant. Es treballa d'acord amb plans anuals de treball, definits partint de l'acord d'associació entre el Cedefop i l'organització coordinadora de la xarxa a cada país participant.

  Més informació: refer@cedefop.europa.eu

  Twitter: @Cedefop

  A Espanya, ReferNet durant el període 2016-2019 es recolza en la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

  Més informació: refernet@fundae.es  

  Espai web: www.refernet.es

  Twitter: @Refernet_es 

  Activitats i esdeveniments

  ReferNet facilita i actualitza informació en l'àmbit de la formació professional. Aquesta informació s'estructura i s'adapta als diferents suports o mitjans d'informació proposats per Cedefop , cosa que facilita la comparació i l'anàlisi dels sistemes de formació professional dels països que formen la xarxa europea.

  Les activitats de ReferNet-Espanya es desenvolupen en el marc dels plans de treball acordats anualment entre el SEPE i el Cedefop per a la xarxa:

  • Compilació i tramesa a Cedefop d'informació en temes d'FP i progressos fets en línia amb els compromisos del Comunicat de Bruges, així com recerques més recents en matèria de formació professional a Espanya. Partint dels informes dels diferents estats membres de la Unió, el Cedefop publica informes comparatius sobre temes d'interès com els beneficis de la formació professional, la transició al mercat de treball o d'altres relacionats.
  • Elaboració de l' Informe de país de la sèrie del Cedefop "VET in Europe: country report" que ofereix una descripció del sistema d'educació i formació professional a partir d'una selecció de la informació sobre determinats aspectes: l'evolució de la política d'FP, el disseny de les qualificacions i els programes de formació professional i d'altres informes i publicacions del Cedefop relacionats amb l'FP.
  • Contribució al desenvolupament de la base de dades bibliogràfica del Cedefop a través de la selecció i indexació de material publicat a Espanya en matèria de formació professional, amb especial atenció a monografies, articles, informes de recerca, documents electrònics, llocs, etc.
  • Difusió de concursos públics, oportunitats de feina i informació del Cedefop en matèria de formació professional i ocupació.
  • Difusió d'actes relacionats amb la formació professional a Espanya i la Unió Europea dels membres de la xarxa europea i del Consorci nacional.
  • Col·laboració amb la unitat nacional d'Eurydice en la informació proporcionada per l'Eurypedia (European Encyclopedia on National Education Systems) sobre l' estructura del sistema educatiu i de formació professional a Espanya.

   

   

  Documents

  Publicacions periòdiques del CEDEFOP

  Publicacions de la xarxa Refer Espanya
  Títol del document Baixada Format Mida Data
  Innovació en educació i FP: Espanya (versió en anglès) icona de baixada [PDF] N/D 2015
  La formació professional a Europa: Informe nacional: Espanya 2014 (versió en anglès) icona de baixada [PDF] N/D 2015
  Una mirada a l'FP de 30 països europeus (Spotlight on VET-Commemorativa) (versió en anglès) icona de baixada [PDF] 8 MB 2015
  Una mirada a l'FP (Spotlight on VET): Espanya 2013/14 (versió en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 9 MB 2015
  La formació professional a Europa: Informe nacional: Espanya 2013 (versió en anglès) icona de baixada [PDF] N/D 2014
  La formació professional a Europa: Informe nacional: Espanya 2012 (versió en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] N/D 2012
  (Informes nacionals del sistema d'educació i de formació professional a Espanya: de 2006 a 2011) icona de baixada   N/D N/D
  Informe nacional de recerca en educació i formació professional 2009 (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 1,0 MB 2010
  Informe de política d'educació i formació professional Espanya 2002/2010: avenços de la formació professional en el marc del procés de Copenhaguen (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 1,4 MB 2010
  Versions anteriors de l'Informe de política d'educació i de formació professional a Espanya icona de baixada   N/D N/D
  Desenvolupament de les capacitats i competències i la pedagogia innovadora. Espanya (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 262 kB 2008
  La formació professional a Espanya: Marc institucional - oferta formativa. (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 466 kB 2006
  Informe sobre la formació professional inicial a Espanya (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 491 kB 2005
  Acumulació, transmissió i convalidació de l'aprenentatge (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 258 kB 2006
  Informe sobre la formació professional continuada a Espanya (versions en castellà i en anglès) icona de baixada icona de baixada [PDF] 510 kB 2005
  Informe sobre el finançament de la formació professional a Espanya (versions en castellà i en anglès) icona de baixada [PDF] 836 kB 2005
  Documents europeus clau
  Títol del document Baixada Format Mida Data
  Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Un nou concepte d'educació: invertir en les competències per aconseguir millors resultats socioeconòmics icona de baixada [PDF] 263 kB N/D
  Proposta de recomanació del Consell sobre la validació de l'aprenentatge no formal i informal - COM (2012) 485 final icona de baixada icona de baixada [PDF] 120 kB N/D
  Llibre verd: modernitzar la directiva sobre les qualificacions professionals - COM (2011) 367 final icona de baixada [PDF] 174 kB N/D
  Comunicat de Bruges sobre una cooperació europea reforçada en matèria d'educació i de formació professionals per al període 2011-2020. icona de baixada [PDF] 1,2 MB N/D
  Agenda de noves qualificacions i ocupacions: una contribució europea cap a la plena ocupació - COM (2010)682 icona de baixada [PDF] 119 kB N/D
  Comunicat de la Comissió Europea 2020: una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador - COM (2010)2020 icona de baixada [PDF] 846 kB N/D
  Estructures dels sistemes educatius i de formació a Europa: Espanya. Edició 2009/2010 icona de baixada [PDF] 745 kB N/D
  Comunicat de Bordeus sobre cooperació europea reforçada en educació i formació professional 2008 icona de baixada icona de baixada icona de baixada [PDF] 262 kB N/D
  Declaració de Copenhaguen icona de baixada [PDF] 73 kB N/D
  Decisió núm. 2241/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a un marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i competències (Europass). icona de baixada [PDF] 35 kB N/D

  Novetats del Cedefop

  Cedefop és l'Agència de la Unió Europea en temes de formació professional (FP) fundada el 1975 i amb seu a Tessalònica (Grècia) des de 1995. Proporciona a la Comissió Europea, els estats membres i els interlocutors socials, informació detallada sobre els avenços i tendències de l'FP i ofereix, així mateix, dades i assessorament tècnic sobre com les polítiques europees de formació professional poden afrontar els desafiaments a què fa front la societat.

  Actualment el Cedefop centra les seves activitats en tres àmbits: el suport a la modernització dels sistemes d'FP; les carreres i transicions professionals: FP contínua, aprenentatge d'adults i aprenentatge en el lloc de treball; l'anàlisi de les competències professionals: previsions i desajust entre l'oferta i la demanda de competències.

  El 2015, el Cedefop va celebrar el 40è aniversari de la seva fundació i 20 anys des que la seva seu es va traslladar de Berlín a Tessalònica. Revista commemorativa del 40è Aniversari de Cedefop Skillset and match Maig 2015

  Selecció de publicacions del Cedefop

  • Previsió de competències a la UE . Cedefop identifica i anticipa les necessitats futures de competències, així com possibles desajustos entre l'oferta i la demanda a escala europea dins el projecte Panorama Europeu de les Competències . Dins aquest projecte es publiquen prediccions amb l'anàlisi en termes de necessitats i ajustament de les competències professionals en els països, sectors i ocupacions específics de la UE. El mes d'abril de 2015 s'ha publicat " Prospects for Spain" amb una anàlisi del mercat de treball espanyol i la previsible millor evolució de l'ocupació per a aquelles persones amb un nivell de qualificació intermedi o superior especialment en relació amb les de baixa qualificació en els pròxims anys.
  • Breus notes informatives de les últimes novetats sobre política de formació professional elaborades pel Cedefop.
  • Secció d'indicadors i estadístiques de Cedefop, relacionats amb la formació professional i l'aprenentatge permanent als diferents països de la Unió Europea, on es publica una extracció de les dades relatives al nostre país.

  Historial

Documentació