He trobat una feina

Amb caràcter general, el treball, ja sigui per compte d'altri o per compte propi, és incompatible amb el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur.

Es considera infracció greu la no-comunicació de la baixa en les prestacions en el moment en què es produeixi una situació de suspensió o extinció del dret, sempre que la falta de comunicació impliqui la percepció indeguda de la prestació. L'obligació de comunicar-ho és del beneficiari o del sol·licitant de les prestacions i la infracció se sanciona amb l'extinció de la prestació o del subsidi.

Hi ha diferents opcions o programes de compatibilitat de la prestació amb el treball, tal com s'indica a continuació.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

 • Compatibilitat amb el treball per compte propi Compatibilitat amb el treball per compte d'altri a temps complet

  La norma general estableix que si cobreu una prestació contributiva o un subsidi d´atur i comenceu a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp el pagament de la prestació, amb les variants següents:

  • Si el contracte té una durada de menys de 360 dies, quan aquest finalitzi, podeu sol•licitar la represa de la prestació que vau interrompre en començar a treballar.
  • Si el contracte té una durada de 360 dies o més, i estàveu cobrant la prestació contributiva, quan finalitzi el contracte, podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vau interrompre en començar a treballar o sol•licitar una nova prestació contributiva.

  El dret a la prestació que teníeu aprovada s'extingeix si es realitza una feina per compte d'altri, de durada igual o superior a dotze mesos. No obstant això, si se us reconeix una nova prestació d'atur sense haver exhaurit la prestació anterior, podreu triar entre reobrir la prestació anterior (pel temps que us restava, amb les bases, el percentatge i els topes que us corresponien) o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Heu de fer la sol•licitud en un termini de 10 dies des de l'aprovació de la prestació.

  Si trieu la prestació anterior, les cotitzacions que van donar lloc a la nova prestació per la qual no heu optat, no es tindran en compte per accedir a una prestació posterior.

  • Si estàveu cobrant el subsidi d’atur i heu tingut més contractes des de l'inici del subsidi i, entre aquests contractes i el que s'ha acabat ara, arribeu a un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, heu de sol•licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de reprendre el subsidi interromput, ja que la prestació d'atur contributiva és prioritària.

   

  Amb els subsidis dels majors de 52 anys

  Amb els beneficiaris de prestacions d'atur quan les empreses s'acullin al programa de substitució de treballadors en formació

   

  Compatibilitat amb el treball per compte d'altri a temps parcial Quan, on i com comunico la meva col·locació

  Si aconseguiu una feina mentre percebeu la prestació, quan ho sapigueu, comuniqueu-ho a:

  • La Seu electrònica del SEPE si disposeu de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • El servei d'atenció telefònica 901 11 99 99, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.
  • L'oficina d'ocupació després d'obtenir cita prèvia a la Seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

   

Documentació