Estic de baixa per incapacitat temporal

Si finalitza el contracte mentre us trobeu de baixa per incapacitat temporal, continuareu percebent la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins a la data de l'alta mèdica, però canvia la quantia, la qual passa a ser la corresponent a una prestació d'atur.

Des que rebeu l'alta, teniu un termini de 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació. 

El període de baixa per incapacitat temporal, mentre el contracte hagi estat vigent, és computable com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions d'atur?

  • Si la incapacitat hagués estat per contingències comunes i us correspon una prestació de nivell contributiu (pel fet de tenir cotitzats 360 dies o més), el temps que va des de la fi de la relació laboral fins a l'alta mèdica es descomptarà de la durada de la prestació. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) també cotitzarà aquell període per contingències comunes, jubilació inclosa, fins al final de la prestació d'atur.
  • Si la incapacitat hagués estat per contingències professionals i us correspon una prestació de nivell contributiu o una prestació de nivell assistencial o subsidi, el temps entre la fi del contracte i l’alta mèdica no es descompta de la prestació, ni el SEPE cotitza per tot aquest període.
  • He treballat més d'un any
  • He treballat menys d'un any

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.