Sóc treballador per compte propi

Dins el teixit empresarial espanyol destaquen per la seva importància quantitativa i qualitativa les pimes i els autònoms. Aquest tipus d'empreses i emprenedors constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia espanyola, atesa la seva capacitat per generar ocupació.

Per això, cal que des de les administracions públiques es potenciï i es faciliti la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. És necessari l'establiment d'un entorn que promogui la cultura emprenedora, així com la creació i el desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit.

En aquest context, el pagament únic és una mesura de foment de l'ocupació que pretén facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'autoocupació que consisteixin a iniciar una activitat laboral com a treballador per compte propi o a incorporar-se com a soci treballador o de treball en cooperatives o societats laborals o mercantils en funcionament o de nova creació.

D'altra banda, davant l'important impacte de la crisi financera i econòmica, que ha tingut una repercussió significativa en el treball autònom, s'ha configurat per a aquest col·lectiu, quan cessen en la seva activitat, un sistema específic de protecció, de caràcter voluntari, que forma part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

Capitalitzeu la vostra prestació

Cessament d'activitat

 

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.