Publicacions

El SEPE posa a la vostra disposició les publicacions oficials elaborades pel Servei mateix incloses al programa editorial del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. També podeu accedir a la base de dades documental bibliogràfica, on es recopilen les publicacions, tant oficials com no oficials, en matèries afins al món laboral.