Informació economicofinancera

En aquesta secció posem a la vostra disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. Als diferents blocs podreu accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució d'aquests objectius. Finalment, us oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.