Kapitalizatu zure prestazioa

Norbere konturako lan bat egitea pentsatzen ari bazara, ordainketa bakarraren abantailez goza dezakezu zure enpresa sortzeko; neurri horri esker, enplegu autonomoko ekimenei laguntzen zaie, onuradunei langabeziagatiko prestazioa ordainketa bakarrean ematen zaie eta.

Halaber, hemen jakin dezakezu zer gertatzen den zure langabeziagatiko prestazioarekin, kobratzen ari zaren bitartean autonomo edo zure konturako jarduera hasten baduzu.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Zer da?

Neurri honekin enplegu autonomoa sustatu eta halako ekimenak erraztu nahi dira. Horren bidez, ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa abonatu egingo zaie helburu hauek dituzten onuradunei:

 • Bazkide lankide edo laneko kide gisa jada sortutako edo sortu berri diren kooperatiba edo lan-sozietateetan modu egonkorrean laneratu, horiekin aurretik kontraturen bat sinatu bada ere.
 • Langile autonomo gisa jardueraren bat egin. Ez dira kasu honetan barne hartuko langile autonomo eta ekonomikoki mendekoak izaki legezko langabezia egoera aurretik kontratu-loturaren bat izan duten enpresekin edo enpresa-talde bereko enpresa batekin kontratu bat sinatzen dutenak.
 • Zenbatekoa kapital sozial gisa inbertitu, sortu berri den edo zenbatekoa jaso baino 12 hilabetetan gehienez sortu den merkataritza-erakunde batean, baldin eta sozietatearen benetako kontrola izango badu, bertan jarduera profesionala egiten badu eta Gizarte Segurantzan alta egiten badu, hots, Norbere Konturako Langileen Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Erregimen Berezian.

 

Baldintzak

 • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazio baten onuradun izatea eta eskatutako unean gutxienez hiru hilekoa oraindik jaso gabe izatea. Jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea duten titularrek sei hilabeteko prestazioa jasotzeke izan beharko dute gutxienez.
 • Berehalako aurretiko lau urteetan eskubide hau ez erabili izana, edozein modalitatetan.
 • Ordainketa bakarra emateko ebazpenetik hilabetera, gehienez, jarduerari ekitea eta, betiere, eskaera-dataren ondoren. Horrek ez du esan nahi eskaera-dataren eta ordainketa bakarraren ebazpenaren artean ezin daitekeenik jarduera hasi edo Gizarte Segurantzan alta eman.
 • Kapitalizatu nahi den langabeziagatiko prestazioaren jatorri den lan-harremana etetea lan arloko jurisdikzioan aurkaratzen bada, dagokion prozeduraren ebazpena eta gero eskatuko da ordainketa bakarra.
 • Ordainketa bakarra eskatu aurreko 24 hilabeteetan norberaren konturako lana eta ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa bateratu dituztenek, ez dute ordainketa bakarra izateko eskubiderik izango merkataritza-sozietate batean norberearen konturako langile gisa edo kide-langile autonomo kide gisa badaude.
 • Kooperatibak bere Estatutuetan ezartzen badu kideek probaldi bat gainditu behar dutela, esandako probaldi hori gainditzea. Nahiz eta bere eskubidea onartutzat hartu, kideak bakarrik bere prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean eskuratu ahal izango du Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan (SEPE) probaldi hori gainditu duela egiaztatzen duen Zuzentzaile-Kontseiluaren hitzarmena aurkeztu ondoren.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Horrez gain, Aholkularitza eta Izapideak Hasteko Gune batera (PAIT) jo dezakezu. Han, prozesuari buruzko informazioa emango dizute eta zeure enpresa sortzeko izapideak hasi ahal izango dituzu. Bestela CIRCE webgunean sar zaitezke.

 

Eskaera

Eskaera aurkeztu ahal izango duzu:

Kooperatiba eta lan-sozietate batean laneratu edo langile autonomo gisa edo kide gisa merkataritza-erakunde batean jarduera hasi baino lehenago egin beharko da eskaera; kontuan hartuko da hasiera hori bat etorriko dela Gizarte Segurantzan langileak alta eskatu zuen datarekin.

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren eskaerarekin batera edo ondoren aurkez daiteke, gutxienez hiru hileko kopuru jasotzear badituzu eta jarduera hasi ez baduzu.

Prestazioa aldi bakarrean ordainduko da. Zenbateko hori egun osotan kalkulatuko da, eta diruaren legezko interesari dagokion zenbatekoa kenduko zaio.

Prestazio osoa jasotzen ez baduzu, hileko ordainketen bidez jaso ahalko duzu gainerakoa Gizarte Segurantzarako zure kotizazioa osatzeko.

Prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen baduzu, ezin izango duzu berriz ere langabeziagatiko prestaziorik jaso, prestazioak kapitalizatu zenituenean adina denbora igaro arte, ezta kapitalizazio berririk eskatu ere, gutxienez lau urte igaro arte.

Era berean, Gizarte Segurantzaren kuoten diru-laguntza baino ez baduzu eskatzen, ondoren ezingo duzu jasotzeke duzun prestazioa ordainketa bakarrean kapitalizatzeko erabili.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Beharrezko dokumentazioa

 • Kasu guztietan:
  • Ordainketa bakarraren eskaera-inprimakia, eredu ofiziala.
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Legez Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
  • Eskaera azalpen txostenarekin batera aurkeztu behar izango da, non egingo den jardueraren proiektua eta egingo den inbertsioa agertuko dira, Gizarte Segurantzan kuoten diru-laguntzaren modalitatea bakarrik eskatu ezean.

Gainera, hasi nahi den jardueraren arabera, hauek aurkeztu beharko dira:

 Justifikazioa

 

Ordainketa bakarraren helburua

Betebeharrak

 • Prestazioaren zenbatekoa jaso ostean, gehienez hilabeteko epean lan-jarduerari ekin.
 • Jardueraren hasiera egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea Erakunde Kudeatzailean.
 • Jasotako zenbatekoa derrigorrezko ekarpen soziala egitera bideratzea, kooperatiben, lan- edo merkataritza-sozietateen kasuan, edo jarduera aurrera eramateko beharrezkoa den inbertsiora, langile autonomoen kasuan.
 • Kooperatibak bere Estatutuetan ezartzen badu kideek probaldi bat gainditu behar dutela, ordainketa bakarraren baiespenaren jakinarazpenatik hilabetera, kooperatibaren Zuzentzaile-Kontseiluaren hitzarmenaren ziurtagiria eman beharko du. Horrekin, eta probaldia gainditu ondoren, bazkide langiletzat onartuko da, Kooperatibaren Estatutuetan horrela ezarrita dago eta.

 

 

Dokumentazio