Lege-oharra

Jarraian, sepe.es domeinua arautzen duten lege-alderdi guztiak azalduko dizkizuegu, honakoak ezagutarazteko: kontzeptua, erabilera-baldintzak, sarbide-eskubideak eta pribatutasun-politika.

 • Titulartasuna

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (aurrerantzean, SEPE) da sepe.es domeinuaren jabea.

  Webaren kontzeptua eta bere funtzioa

  www.sepe.es web-orriak eta bertan barne hartutako azpidomeinu eta direktorio guztiek (aurrerantzean, Weba deituko diogu, dena barne hartuta) informazio orokorra emateko eta herritarrei arreta eskaintzeko funtzioak betetzen dituzte, administrazio-informazio eta herritarrentzako arreta-zerbitzuak eta enpleguari, prestakuntzari eta langabeziagatiko prestazioei loturiko zerbitzu-hornidura arautzen dituen otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretuaren 4 artikuluan ezarri bezala.

  Erabilera-baldintza orokorrak

  Web honen informazioaren eta zerbitzuen erabilerak ondoko erabilera-baldintzen onarpena suposatzen du:

  Webean dagoen informazioa erabiltzea

  SEPEk Webean dagoen informazioa askatasunez eta doan kontsultatzeko aukera ematen du; orrien kopia eta banaketa baimenduta dago iturria eta kopia egiteko data aipatzen badira, edukiak manipulatzen edo aldatzen ez badira eta merkataritzako helburuekin zuzenean erabiltzen ez badira.

  Webean agertzen diren testuak informazioa emateko baino ez dira, beraz, ez dute baliozkotasun juridikorik. Helburu juridikoetarako, Aldizkarietan eta Egunkari Ofizialetan argitaratutako testuak kontsultatu beharko dira.

  Webean sartzearen eta han jasotzen den informazioa erabiltzearen erantzule bakarra erabiltzailea da. SEPE ez da sarreraz edo informazioaren erabileraz erator litekeen edozein ondorio edo kalteren arduradun izango, bere eskumenak erabiltzerakoan jarraitu beharreko lege-xedapenen ezarpenetik eratorritako ekintza guztiez salbu.

  Informazioaren kalitatea

  SEPEk beharrezkoa egingo du akatsak saihesteko, eta, hala badagokio, ahalik eta lasterren konpontzeko edo eguneratzeko. Ezin du bermatu ez dagoenik, ez eta informazioaren edukia etengabe eguneratuta dagoenik ere. Beraz, komeni da egiaztatzea informazioa indarrekoa edo zehatza den. Horretarako, iturri ofizialetara jo daiteke.

  SEPEk edozein unetan alda edo egunera dezake bere Webean, konfigurazioan edo aurkezpenean dagoen informazioa, aldez aurretik horren berri eman gabe.

  www.sepe.es Webean zerbitzuak erabiltzea

  www.sepe.es Webak erabiltzaile-kontuak sortzeko aukera ematen du, Web honetatik emandako zerbitzu jakin batzuk erabili nahi dituzten herritarrentzat eta enpresetarako.

  Autentifikazioa NAN elektronikoaren, Estatuko Administrazio Orokorrak onartutako ziurtagiri elektronikoaren, eta Enplegu Zerbitzu Publikoek emandako erabiltzaile-identifikatzaile eta pasahitzen bidez egingo da.

  Erabiltzaileak benetako eta bidezko informazioa emateko konpromisoa hartzen du, Web honetan eskainitako zerbitzuak erabiltzean. Bere gain hartuko du emandako informazioren gaineko ardura guztia. SEPE ez da, inolaz ere, Erabiltzaileek emandako edukiez arduradun izango; dena dela, legearen, moralaren eta ordena publikoaren aurka dauden edukiak ezabatzeko arretaz arituko da, halakorik aurkitu bezain pronto.

  Informazioaren eta zerbitzuen eskuragarritasuna

  SEPEk ezin du guztiz bermatu komunikazio-sarea ibiliko denik, beraz, ez du ardurarik bere gain hartuko zerbitzariaren erabilgarritasunari dagokionez. Zerbitzaria aurretik ohartarazi gabe deskonekta daiteke. Mantentze-lanek eragin txikiena izan dezaten behar adina ahalegin egingo dira. Zerbitzari honetan sartzeagatik, bertako informazioa erabiltzeagatik edo bertan diren aplikazioak erabiltzeagatik pertsona erabiltzaileak izan ditzakeen kalteen ardurarik ez du onartuko SEPEk.

  Hiperestekak ezartzea

  Webaren hiperestekak beste web-orri batzuetara

  Webean hirugarrenen webguneen orrietara estekak daude (“link-ak”); erabiltzaileentzako interesgarritzat jo diren beste Administrazio Publikoetako Internet-orrietara daramate gehienek. Dena dela, SEPEk ez du bere gain hartzen Webean adierazten diren hirugarrenen esteken konexiotik edo edukietatik eratorritako erantzukizunik.

  Beste web-orri batzuen hiperestekak www.sepe.es Webera

  Beren web-orriaren eta SEPEren web-orriaren artean hiperesteka bat ezarri nahi duten erabiltzaileek kontuan hartu beharko dute honako hau:
  Hiperesteka ezartzeak ez du inola ere esan nahi SEPEren eta hiperesteka ezarri den web-orriaren jabearen artean harremanik dagoenik, ezta SEPEk haren eduki edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Beraz, ez da adieraziko edo aditzera emango, SEPEk hiperesteka agerian baimendu duenik, ezta hiperesteka ezartzen duen web-orrian dauden edo eskaintzen diren zerbitzuak gainbegiratu edo bere gain hartu dituenik.

  SEPEk ez du inola ere bere gain hartzen eta bermatzen hiperesteka ematen duenak eskain ditzakeen edukien edo zerbitzuen kalitatea, zehaztapena, fidagarritasuna, zuzentasuna edo moraltasuna. Hiperestekaren web-orrian sartzeagatik izan litezkeen ondorioen, kalteen edo ekintzen erantzukizuna bere gain hartzen du erabiltzaileak.

  Hiperesteka ezartzen duen web-orriak ezingo du SEPEren markarik, izenik, logotiporik, esloganik edo haren bereizgarri den bestelako ikurrik eduki, hiperesteka beraren parte diren ikurrak izan ezik.

  Hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du bidegabeko edukia biltzen duen, moraltasunaren eta oro-har onartutako ohitura egokien eta ordena publikoaren aurkako informaziorik izango; ez du, gainera, hirugarrenen eskubideen aurkako edukirik izango.

  Webean dauden informazio-argitalpenak lagatzea

  SEPEk baimena ematen du Webean jasotzen diren informazio-argitalpenak doan deskargatzeko, kopiatu eta bana dezaten, Webean bertan kontrakoa berariaz adierazten ez badu salbu.

  Lagapen-hartzaileak baimena du Webean jasotzen diren inprimakiak eta argitalpenak bere kontura kopiatzeko, eta debekatuta dago berariaz horiek aldatzea edo manipulatzea.

  Lagapen-hartzaileek egindako informazioen kopietan ezin da publizitaterik txertatu. Hala ere, beren anagrama eta enpresaren izena jartzeko aukera izango dute. Ezinbestekoa da testu hau jartzea: "Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) doan lagatako informazio-argitalpena".

  Lagapen-hartzaileak doan banatuko du eskuliburua, inprimakia edo argitalpena.

  Jabetza intelektuala

  Web honen jabetza intelektualaren eskubidee, bere diseinu grafikoak eta bertan diren kodeek SEPEren titulartasuna dute, titulartasun ezberdina zehazten denean salbu.

  Lan hauek baimenik gabe kopiatzen, banatzen, merkaturatzen edo aldatzen badira, SEPEren edo titularra denaren jabetza intelektualeko eskubideen urratzea gertatuko da.

  Halaber, Web honetan den edozein motatako marka nahiz ikur bereizgarri orok Legearen babesa du.

  Webean dagoen informazioaren baimenik gabeko erabilerak, baita SEPEren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideengan gertatutako kalteek ere, legez dagozkien ekintzen burutzea bidera dezakete eta, kasuan kasu, burutze horretatik eratorritako erantzukizunak bidera ditzakete.

  Pribatutasun Politika - Izaera pertsonaleko datuen babesa

  Prozesamenduaren Arduraduna

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (hemendik aurrera, SEPE), (egoitza: Condesa de Venadito Kalea, 9 zk., 28027 - Madril) Web Atari honen titularra da, baita beraren Datuen Prozesamenduaren Arduraduna ere, Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Arautegiaren (RGPD), pertsona fisikoen datuen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamendua eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez, eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duenaren arabera.

  Prozesamenduaren Helburua eta Legezkotasuna

  Prozesamendua beharrezkoa da onura publikoarekiko egindako edo prozesamenduaren arduradunari emandako botere publikoen erabileran misio bat betetzeko, 1383/2008 Errege Dekretuaren bitartez, abuztuaren 1ekoa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren egitura organikoa eta erakunde-partaidetzarena onartzen duena 208/1996 Errege Dekretuaren, otsailaren 9koa, eremuan, administrazioaren eta herritarren arreta zerbitzuak arautzen dituena, nagusiki.

  Norberaren datuak gordetzeko epea kasu partikular bakoitzean aplika daitekeen arautegiaren arabera ezarriko da eta, nolanahi ere, 33/2003 Legearen arabera, azaroaren 3koa, Administrazio Publikoen Ondarekoa.

  Eskubideak Erabili

  Datuen sarbide, zuzenketa, ezabapen (ahaztua izateko eskubidea), prozesamenduaren mugaketa, haien eramangarritasun, aurkaritza, automatizatutako gizabanakoaren erabaki (profilak egitea barne) eskubideak erabil ditzakezu. Horiek EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 ARAUTEGIAK, pertsona fisikoen datuen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamendua eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez, ezagutzen ditu, PROZESAMENDUAREN ARDURADUNARI bidalitako idatzizko jakinarazpenaren bidez, eta NANarekin, pasaportearekin edo bizileku-txartelarekin identifikatu behar zara. Eskubide horiek erabili ahal izateko behar den idazkia SEPEren Estatistika eta Informazioaren Zuzendariordetza Nagusira bidali behar da. Egoitza: Condesa de Venadito Kalea, 9 zk., 28027 - Madril.

  Halaber, interesdunak PROZESAMENDUAREN ARDURADUNARI baimena kentzeko eskatzeko eskubidea noiznahi izango du. Eskubide horrek ez du prozesamenduaren zilegitasunean eragina izango, baldin eta prozesamendua onartuta zegoen hori kendu baino lehen. Era berean, interesdunak EBeko edozein Estatuko Kontrol-Agintaritzaren aurrean erreklamazioa egin dezake, norberaren datuak urratu dituztela uste duenean.

  Nahitaezko informazio teknikoa

  SEPEk gutxieneko nahitaezko informazio teknikoa bilduko du Web honen bidez zerbitzu ona eskaintzeko. Bereziki, erabiltzailea Webera konektatzen denean, SEPEk zer erabiltzaile eta zer bertsio erabiltzen duen aztertzen du, estilo-orririk egokiena aukeratzeko eta Weba ongi ikusteko. Horrez gain, arakatzailearen hizkuntza eta karaktereak ere aztertzen ditu, arrazoi beragatik; esterako, karaktere nabarmenduak ongi ikusteko.

  SEPEk "cookie"-ak erabil ditzake erabiltzaileen informazio pertsonalizatua biltzeko. Dena dela, sepe.es Webaren erabiltzaileak bere ordenagailuan "cookie"-ak gorde nahi ez baditu, Webaren murrizketarik gabe mugi daiteke.

  Datu estatistikoak biltzea

  Bisiten “cookie”-ak helburu estatistikoekin erabili ahal izango dira (zehazki, Webera sartzen diren “bisitari bakarren” kopurua jakiteko), eta ausaz sortutako 128 bit-eko informazioa baino ez du gordeko.

  Web honen bidez zerbitzu hobea eskaintzeko, eta erabilera errazteko, bisitatutako orri-kopurua, bisita-kopurua eta webguneko bisitarien jarduera eta erabilera-maiztasuna aztertzen dira.

  Informazio horri esker, SEPEren webgunearen erabilera-maiztasuna aztertzen da, konexio-datuetan oinarrituz, eta gehien bisitatutako atalak ere bai.

  Beste orri batzuekiko estekak.

  Pribatutasun-politika hau SEPEren Webean bakarrik aplikatzen da. Ez da bermatzen webgune honetara beste esteka batzuetatik sartzen bada, ez eta gune honetatik beste web batzuetara egindako esteketan ere.