Nekazaritzakoa

Nekazaritzakoa
Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
AGAC0108 2 Belarkien laborantzak Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAF0108 2 Frutagintza Deskargatu 1375/2008 ED
AGAG0108 2 Hegazti-ekoizpen intentsiboa Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAG0208 2 Untxi-ekoizpen intentsiboa Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAH0108 2 Baratzezaintza eta lorezaintza Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAJ0108 1 Jarduera osagarriak loradendan Deskargatu 1211/2009 ED
AGAJ0109 3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kudeaketa eta horien mantentze-lanak Deskargatu 682/2011 ED
627/2013 ED
AGAJ0110 2 Lorezaintza-jarduerak Deskargatu 1519/2011 ED
AGAJ0208 3 Lore-artea eta lorezaintza-jardueren kudeaketa Deskargatu 1519/2011 ED
AGAJ0308 3 Soropilaren instalazio eta mantentze-lanen kudeaketa kirol-zelaietan Deskargatu 1211/2009 ED
627/2013 ED
AGAN0108 2 Abeltzaintza ekologikoa Deskargatu 1965/2008 ED
AGAN0109 2 Zaldiaren zaintza eta hazkuntza Deskargatu 682/2011 ED
AGAN0110 2 Zaldiaren oinarrizko heziera Deskargatu 1519/2011 ED
AGAN0111 2 Ikerketarako eta helburu zientifikoetarako erabiltzen diren animalien zaintza eta mantentze-lanak Deskargatu 983/2013 ED
AGAN0112 3 Osasun-kontroletarako laguntza, hiltegietan, ehizakia manipulatzen den establezimenduetan eta haragi-zatitze geletan Deskargatu 983/2013 ED
AGAN0208 3 Zaldi-hazkuntza Deskargatu 1211/2009 ED
627/2013 ED
AGAN0210 3 Zaldi-ferratzea Deskargatu 1519/2011 ED
AGAN0211 2 Erlezaintza Deskargatu 1784/2011 ED
AGAN0212 3 Esperimentu-prozesuak egitea ikerketarako eta helburu zientifikoetarako erabiltzen diren animaliekin Deskargatu 983/2013 ED
AGAN0311 3 Abeltzaintza-ekoizpenaren kudeaketa Deskargatu 627/2013 ED
AGAN0312 2 Animalia basatien, zoologikoetakoen eta akuarioetakoen zaintza Deskargatu 983/2013 ED
AGAN0411 2 Ehizaki-ekoizpena Deskargatu 627/2013 ED
AGAN0511 3 Ehizaki-ekoizpenaren kudeaketa Deskargatu 627/2013 ED
AGAO0108 1 Jarduera osagarriak haztegietan, lorategietan eta lorezaintza-zentroetan Deskargatu 1375/2008 ED
AGAO0208 2 Lorategi eta berdeguneen kudeaketa eta mantentze-lanak Deskargatu 1375/2008 ED
AGAO0308M 3 Lorezaintza eta paisaiaren zaharberritzea Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAP0108 2 Txerri-ugalketa eta txerri-aurrekoen hazkuntzaren ekoizpena Deskargatu 1375/2008 ED
AGAP0208 2 Txerri-aurrerakoen hazkuntzaren eta gizengarrien ekoizpena Deskargatu 1375/2008 ED
AGAR0108 2 Baso-aprobetxamenduak Deskargatu 1211/2009 ED
682/2011 ED
627/2013 ED
AGAR0109 3 Basotzearen eta baso-tratamenduen kudeaketa Deskargatu 682/2011 ED
627/2013 ED
AGAR0110 3 Baso-aprobetxamenduen kudeaketa Deskargatu 1519/2011 ED
AGAR0111 2 Ehiza- eta arrain-habitataren mantentze-lanak eta hobekuntzak Deskargatu 627/2013 ED
AGAR0208 2 Basotzeak eta baso-tratamenduak Deskargatu 682/2011 ED
AGAR0209 1 Baso-aprobetxamenduetarako jarduera osagarriak Deskargatu 682/2011 ED
AGAR0211 3 Ehiza- eta arrain-ustiapenen kudeaketa Deskargatu 627/2013 ED
AGAR0309 1 Mendiak zaintzeko eta hobetzeko jarduera osagarriak Deskargatu 682/2011 ED
AGAU0108 2 Nekazaritza ekologikoa Deskargatu 1965/2008 ED
682/2011 ED
AGAU0110 2 Hazien eta landareen ekoizpena haztegietan Deskargatu 1519/2011 ED
AGAU0111 2 Nekazaritzarako makinen erabilera eta horien mantentze-lanak Deskargatu 1784/2011 ED
AGAU0112 2 Perretxiko eta boilurren ekoizpena eta bilketa Deskargatu 627/2013 ED
AGAU0208 3 Nekazaritza-ekoizpenaren kudeaketa Deskargatu 1211/2009 ED
AGAU0210 3 Hazien eta landareen ekoizpenaren kudeaketa haztegietan Deskargatu 1519/2011 ED
AGAU0211 3 Perretxiko eta boilurren ekoizpen eta bilketaren kudeaketa Deskargatu 627/2013 ED
AGAX0108 1 Jarduera osagarriak abeltzaintzan Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED
AGAX0208 1 Jarduera osagarriak nekazaritzan Deskargatu 1375/2008 ED
682/2011 ED