Lanbide-arloak

Lanbide-arloa

Lanbide Prestakuntzen Katalogo Nazionala egituratzen duten prestakuntzak, gaitasun profesionalen antzekotasunaren irizpideen arabera.

Lanbide-arloen zerrenda irailaren 5eko 1128/2003 Errege Dekretuan (Lanbide Prestakuntzen Katalogo Nazionala arautzen du) eta azaroaren 25eko 1416/2005 Errege Dekretuan (honek aurrekoa aldatzen du) ezartzen da.

Lanbide-eremua

Lanbide-eremua hauxe da: Lanbide-arlo baten barruan eta jarduteko beharrezkoak diren ezaupide eta trebetasunen barruan lanbide-garapen homogeneoa dakarren antzeko ekoizpen-jardueren eremua. Lanbide-jardueren, teknologien erabileraren, informazioaren zirkulazioaren, lengoaiaren, produktu-moten eta garatzen diren trebetasun eta ezaupideen arteko harremanak bereizten ditu.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2010eko martxoaren 12ko Ebazpenean islatzen da lanbide-eremuen zerrenda; Ebazpen honen bitartez, prestakuntza-espezialitateen fitxategian espezialitate berriak sartzeko prozedura ezartzen da.

Sartu profesionaltasun-ziurtagirien zerrendan nahi duzun arloan sakatuta