Prestakuntza-espezialitateen bilatzailea

Ekoizpen prozesuko fase jakin baten barneko eta antzeko funtzioak dituen lan-jarduera multzoari erantzuna ematen dion eduki, lanbide-gaitasun eta zehazketa tekniko multzoa, hori da prestakuntza-espezialitatea.

Erabilera Orokorreko prestakuntza-espezialitateak, Prestakuntza Osagarria, Moduluzko Prestakuntza eta profesionaltasunaren agiriak lortzeko zuzenduta dauden prestakuntza-espezialitateak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Espezialitateen Fitxategian sartuta daude, eskudun den edozein Administrazio estatu mailan kudea ditzan.

Espezialitate osagarri guztiak Prestakuntza Osagarriaren Lanbide Arlo (FCO) berekoak dira, eta zeharkako prestakuntza esaten zaie Enplegurako Europako Estrategiaren eta Enplegurako Sistema Nazionalaren barruan lehentasunezkoak diren eremuetan, hala nola, Europar Batasunak ezarritako zuzentarauetan. Lehentasunezko eremuak izango dira informazioaren eta komunikazioaren teknologiei, lan-arriskuen prebentzioari, ingurumenarenganako sentsibilizazioari, berdintasunaren sustapenari, lanbide orientazioari eta Administrazio eskudunak ezarritako beste batzuei buruzkoak.

Profesionaltasunaren agiriaren espezialitateek iraupen zehatza dute, bere araudi arautzailearen arabera.

Bilaketaren emaitzan aurkituko dituzu gaitasun-unitateak, prestakuntza-modulu guztiak (iraupen eta guzti) eta dagozkien ziurtagirien prestakuntza-unitateak (iraupen eta guzti). Ziurtagirietako orduak, profesionaltasun-ziurtagiriaren espezialitateetan soilik eta 2008an edo beranduago alta izan badute, izango dira ordu guztiak gehi Lanekoak ez diren Lanbide Praktiken moduluko orduak.

  • Espezialitateak prestakuntza-unitateak baditu, ordu guztiak, presentzialak, urrunekoak eta teleprestakuntzakoak ondokoak izango dira: moduluetako prestakuntza-unitatetako orduen batura, prestakuntza-unitaterik errepikatu gabe.
  • Espezialitateak prestakuntza-unitaterik ez badu, ordu guztiak, presentzialak, urrunekoak eta teleprestakuntzakoak, ondokoak izango dira: prestakuntza-moduluko orduen batura, modulu errepikatuen orduak kenduta.

Prestakuntza-espezialitateen bilatzailea , sarbidea.