Lan eta Gizarte Segurantza Neurriak 2019

pagina/nombre_imagen

Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren agerkari honetan, Gizarte Segurantzaren lan-baldintzei dagokionez 2019an hartutako neurriak zehazten dira.

Neurri hauek abenduaren 28ko 28/2018 Errege Dekretu Legeak, pentsio publikoen balioa handitzen duena, eta gizarte-, lan-, eta lanbide-arloko beste premiazko neurri batzuk onartzen dituena, batzen ditu, eta 2018ko abenduaren 29an BOEn argitaratu ziren.