Montar a túa empresa

Estás disposto a montar a túa propia empresa? Calquera persoa pode facerse emprendedora; do que se trata, basicamente, é de aprender a emprender. Ademais, neste caso podes beneficiarte das prestacións específicas para autónomos, entre elas o pagamento único.

En liña Dende a sede electrónica

Presencial Pide a túa cita na túa oficina máis próxima

FAQ Accede ás preguntas máis solicitadas

Avalía o teu perfil emprendedor

O oficio de emprender esixe calcular e asumir riscos, negociar, procesar información sobre o mercado, os provedores e os clientes, tomar decisións ou dirixir equipos de traballo.

A Dirección Xeral de Industria e da PEME do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital pon á túa disposición a ferramenta: "Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras" a cal permite, cubrindo un cuestionario sobre sete grupos de características persoais, dar un diagnóstico e unhas recomendacións encamiñadas a axudarte no oficio de emprendedor e a estar preparado para iniciar o teu proxecto.

Plan de negocio

Para aprender a emprender emprendendo necesítase unha relación coherente entre quen emprende, a idea do negocio e o mercado. Esta coherencia débese concretar nun bo plan de negocio. O devandito plan debe conter a estratexia global, ademais dun plan comercial, de mercadotecnia, de provedores, financeiro, e un conxunto de indicadores estratéxicos, todo iso aplicado sobre a base sociopedagóxica adecuada. As bases sociopedagóxicas máis comúns para aprender a emprender son:

  • a franquía,
  • a réplica dun negocio exitoso,
  • o traspaso ou
  • a rexeneración cunha nova estratexia.


Se estás a considerar a posibilidade de montar a túa propia empresa, a Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa (DGIPYME) do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital ofréceche a ferramenta gratuíta "Plan de empresa" que che permite analizar a oportunidade do teu negocio e examinar a súa viabilidade técnica, económica e financeira, á vez que desenvolve todos os procedementos e estratexias necesarias para converter a citada oportunidade nun proxecto empresarial concreto.

Ademais, se optas por constituírte como empresario individual, CIRCE ofréceche a posibilidade de realizar os trámites de inicio da actividade por medios telemáticos.

Pagamento único

Información para montar o teu propio negocio: