Axencias de colocación

As axencias de colocación son entidades que o Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego das comunidades autónomas, utilizan como ferramenta para que as persoas que buscan emprego o encontren no menor prazo posible.

Para conseguir este fin valorarán perfís, aptitudes ou coñecementos das persoas desempregadas. Poden realizar actuacións relacionadas coa busca de emprego: orientación, información profesional ou selección de persoal.

Máis información