Accesibilidade

En cumprimento do disposto na Lei de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o propósito do Servizo de Emprego Público Estatal é conseguir a certificación de accesibilidade para toda a súa web.

Por esta razón, na actualidade estamos inmersos nun proceso de mellora dos contidos neste aspecto, co obxectivo de que todos eles cumpran coas normas e estándares internacionais de accesibilidade; os devanditos estándares estanse a aplicar tanto ás páxinas coma aos CSS e ao código XHTML. 

Última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada en maio de 2011.

O noso obxectivo é seguir traballando cada día na mellora da accesibilidade. Invitámolo a que nos envíe as súas queixas ou suxestións para axudarnos a facer que este portal sexa máis accesible.

Aviso: Só se responderán consultas de tipo técnico sobre a accesibilidade a contidos web de persoas con discapacidade.

Envío de suxestións de Accesibilidade

Declaración de conformidade

Satisfanse todos os puntos de verificación de prioridade 1 e 2 (nivel AA) definidos na Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de accesibilidade para o contido web 1.0 pola Iniciativa de accesibilidade web (WAI) establecidos por World Wide Web Consortium (W3C).

Esta declaración de conformidade recolle aquelas páxinas que se atopan baixo o dominio www.sepe.es, excluídas as páxinas ás que nos levan as ligazóns externas e máis os contidos que son inseridos en www.sepe.es pero que proveñen doutros servidores.

Atallos de teclado

Este sitio web é compatible coas versións dos navegadores máis utilizados e permite un uso combinado de teclas (atallos de teclado) para acceder ás páxinas de referencia segundo os distintos navegadores:

 • Accesibilidade: tecla c
 • Mapa web: tecla w
 • Oficinas: tecla ou
 • Contacto: tecla t
 • Ligazóns: tecla l
 • Preguntas máis frecuentes: tecla q
 • Glosario: tecla g
 • Aviso legal: tecla v
 • Saltar ao contido: tecla s
 • Saltar á navegación principal: tecla m
 • Saltar ao menú de sección: tecla n
 • Saltar ao contido: tecla s
 • Buscador: tecla 0
 • Inicio: tecla 1
 • Empresas: tecla 2
 • Emprendedores e autónomos: tecla 3
 • Que é o SEPE: tecla 4
 • Comunicación: tecla 5
 • Estatística: tecla 6
 • Observatorio: tecla 7
 • Internet Explorer: ALT + número + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + MAIÚSCULAS + número ou letra
 • Opera: MAIÚSCULAS + ESC + número ou letra
 • Safari (Mac): CTRL + OPTION + número ou letra
 • Safari (Win): ALT + número ou letra
 • Google Chrome: ALT + número ou letra

Tamaño do texto

Utilizáronse fontes con tamaños relativos de xeito que se o usuario prefire unha fonte maior, poderá seleccionala a través das opcións de tamaño de texto do seu explorador.

Estrutura das páxinas

Este portal está deseñado cun formato común para todas as páxinas de contidos: Área superior que inclúe cabeceira, menú principal e fío de Ariadna (localizador). Unha zona central que inclúe navegación secundaria e contidos. E, finalmente, péchase cun pé de páxina con ligazóns de interese. Esta disposición permite familiarizarse facilmente coa estrutura dos documentos e facilítalles a navegación a aquelas persoas que necesitan axudas técnicas para utilizar o sitio web.

Cabeceira: inclúe área de selección de idioma, buscador, información de contacto e navegación principal.

A zona de subcabeceira inclúe a ruta de navegación que realiza a dobre función de orientar o usuario e permitir a navegación cara a outras páxinas.

Área central de contidos e menú de navegación secundario.

Área de pé que serve de peche das páxinas e amosa ligazóns de interese e información de contacto.

Formato dos contidos

Algúns contidos amósanse ou amplíanse con contidos dispoñibles noutros formatos de presentación para os que algúns usuarios non dispoñen dos conectores (plugins) necesarios. A continuación móstranse os formatos utilizados polo sitio web do SEPE e as ligazóns para descargalos de forma gratuíta.