Hostalería e turismo

Hostalería e turismo
Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
HOTA0108 1 Operacións básicas de pisos en aloxamentos Descargar RD 1376/2008
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTA0208 3 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTA0308 3 Recepción en aloxamentos Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTG0108 3 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTG0208 3 Venda de produtos e servizos turísticos Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTI0108 3 Promoción turística local e información ao visitante Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTJ0110 2 Actividades para o xogo en mesas de casinos Descargar RD 1695/2011
HOTJ0111 1 Operacións para o xogo en establecementos de bingo Descargar RD 1695/2011
HOTR0108 1 Operacións básicas de cociña Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0109 1 Operacións básicas de pastelaría Descargar RD 685/2011
HOTR0110 3 Dirección e produción en cociña Descargar RD 1526/2011
HOTR0208 1 Operacións básicas de restaurante e bar Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0209 3 Sommelier Descargar RD 685/2011
HOTR0210 3 Dirección e produción en pastelaría Descargar RD 1695/2011
HOTR0308 1 Operacións básicas de cátering Descargar RD 1376/2008
R D 619/2013
HOTR0309 3 Dirección en restauración Descargar RD 685/2011
HOTR0408 2 Cociña Descargar RD 1376/2008
RD 619/2013
HOTR0409 3 Xestión de procesos de servizo en restauración Descargar RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0508 2 Servizos de bar e cafetaría Descargar RD 1256/2009
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0509 2 Repostaría Descargar RD 685/2011
RD 619/2013
HOTR0608 2 Servizos de restaurante Descargar RD 1256/2009
RD 685/2011
RD 619/2013
HOTT0112 2 Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario Descargar RD 619/2013
HOTU0109 2 Aloxamento rural Descargar RD 685/2011
RD 619/2013
HOTU0111 2 Garda de refuxios e albergues de montaña Descargar RD 619/2013