Industrias extractivas

Industrias extractivas
Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
IEXD0108 2 Elaboración da pedra natural Descargar RD 1217/2009
RD 713/201
RD 986/2013
IEXD0109 3 Deseño e coordinación en proxectos en pedra natural Descargar RD 713/2011
IEXD0208 2 Extracción da pedra natural Descargar RD 1217/2009
RD 713/2011
IEXD0209 2 Obras de artesanía e restauración en pedra natural Descargar RD 713/2011
IEXD0308 1 Operacións aux en plantas de elaboración pedra natural e tratamento e beneficio mineral e roc Descargar RD 1217/2009
RD 713/2011
IEXD0309 3 Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural Descargar RD 713/2011
IEXD0409 2 Colocación da pedra natural Descargar RD 713/2011
RD 986/2013
IEXM0109 1 Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto Descargar RD 713/2011
IEXM0110 2 Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo Descargar RD 1530/2011
IEXM0209 2 Sondaxes Descargar RD 713/2011
IEXM0210 2 Escavación subterránea mecanizada dirixida de pequena sección Descargar RD 1530/2011
IEXM0309 2 Tratamento e beneficio de minerais, rochas e outros materiais Descargar RD 713/2011
IEXM0310 3 Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras Descargar RD 1530/2011
IEXM0409 2 Escavación subterránea con explosivos Descargar RD 713/2011
IEXM0509 2 Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas Descargar RD 713/2011
IEXM0609 1 Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de inst e equ d escav e plantas Descargar RD 713/2011
IEXM0709 2 Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos semimóbiles en escavacións e planta Descargar RD 713/2011
IEXM0809 2 Escavación a ceo aberto con explosivo Descargar RD 713/2011