Química

Química
Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
QUIA0108 3 Ensaios físicos e fisicoquímicos Descargar RD 1970/2008
RD 719/2011
RD 623/2013
QUIA0110 3 Organización e control de ensaios non destrutivos Descargar RD 1696/2011
QUIA0111 3 Análise biotecnolóxica Descargar RD 623/2013
QUIA0112 3 Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos Descargar RD 989/2013
QUIA0208 3 Ensaios macrobiolóxicos e biotecnolóxicos Descargar RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIB0108 3 Xestión e control de planta química Descargar RD 1374/2008
RD 623/2013
QUIE0108 2 Operacións básicas en planta química Descargar RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIE0109 3 Organización e control dos procesos de química transformada Descargar RD 719/2011
QUIE0111 3 Organización e control de procesos de realización de servizos biotecnolóxicos Descargar RD 623/2013
QUIE0208 2 Operacións de instalacións de enerxía e de servizos auxiliares Descargar RD 1970/2008
RD 623/2013
QUIE0308 1 Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos Descargar RD 719/2011
QUIE0408 2 Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química Descargar RD 1534/2011
QUIL0108 3 Análise química Descargar RD 1374/2008
RD 623/2013
QUIM0109 2 Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns Descargar RD 719/2011
QUIM0110 3 Organización e control da fabricación de produtos farmacéuticos Descargar RD 1534/2011
QUIM0210 3 Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns Descargar RD 1534/2011
QUIM0309 2 Operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns Descargar RD 719/2011
QUIO0109 2 Preparación de pastas papeleiras Descargar RD 719/2011
QUIO0110 2 Recuperación de lixivias negras e enerxía Descargar RD 1534/2011
QUIO0112 2 Fabricación de pastas química e/ou semiquímicas Descargar RD 989/2013
QUIO0212 3 Control do produto pasteiro-papeleiro Descargar RD 989/2013
QUIT0109 2 Operación de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos Descargar RD 719/2011
QUIT0110 3 Organización e control de polímeros termoestables e os seus compostos Descargar RD 1534/2011
QUIT0209 2 Operacións de transformación de polímeros termoplásticos Descargar RD 719/2011
QUIT0309 2 Operacións de transformación de caucho Descargar RD 719/2011
QUIT0409 3 Organización e control da transformación de caucho Descargar RD 719/2011
QUIT0509 3 Organización e control da transformación polímeros termoplásticos Descargar RD 719/2011