Refernet España

CEDEFOP                                          Refernet

ReferNet é unha rede creada en 2002 polo Cedefop , Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional, para dar resposta á crecente demanda de información no ámbito da formación profesional e facilitar a análise e a comparación das políticas de formación profesional dos Estados Membros da Unión Europea, Islandia e Noruega. Representa un sistema estruturado, descentralizado e interconectado para a recompilación, seguimento e difusión de información, que proporciona, datos sobre os sistemas nacionais de formación profesional grazas aos coñecementos técnicos de organismos clave neste campo.

A estrutura de ReferNet baséase en consorcios nacionais en cada país socio onde cada un deles está composto por unha entidade de coordinación e outras organizacións que participan en actividades de formación profesional en cada país.

 • Información xeral

  Funcións da Rede

  • Elaborar informes actualizados sobre os sistemas de formación profesional en Europa, a súa evolución e outros temas relacionados coas competencias profesionais e o mercado laboral.
   • Recompilación e presentación de datos e información periódica sobre asuntos e accións en materia de formación profesional para os traballos e análises comparativas de temas de FP en Europa de Cedefop e as institucións europeas.
   • Desenvolvemento dos contidos de publicacións sobre os sistemas de formación profesional de Cedefop.
  • Elaborar artigos sobre temas de interese público e noticias nacionais e temas específicos relacionados coa formación profesional e o mercado de traballo de cada país.
  • Elaborar unha Base de datos bibliográfica en temas de formación profesional:
  • Difundir información e eventos relacionados coa formación profesional en Europa:
   • O Boletín de información e as Notas breves do Cedefop en varios idiomas. Cedefop ofrece, ademais, a posibilidade de subscribirse a un servizo de alertas de correo electrónico para estar ao día das publicacións en materia de FP nos distintos Estados membros, Noruega e Islandia.
   • Eventos que se celebran nos países socios da rede no ámbito da educación e formación profesional.
  • Dar visibilidade ás accións de formación profesional entre os cidadáns e interesados na formación profesional en Europa.

  Vídeo promocional e conmemorativo do Décimo Aniversario da Rede

  Coordinación da Rede

  O traballo de ReferNet coordínase dende Cedefop coas organizacións de cada Estado participante. Trabállase segundo plans anuais de traballo, definidos en base ao acordo de asociación entre o Cedefop e a organización coordinadora da Rede en cada país participante.

  Máis información: refer@cedefop.europa.eu

  Twitter: @Cedefop

  En España, ReferNet no período 2016-2019 apóiase na Fundación Estatal para a Formación no Emprego.

  Máis información: refernet@fundae.es  

  Espazo web: www.refernet.es

  Twitter: @Refernet_es 

  Actividades e eventos

  ReferNet facilita e actualiza información no ámbito da formación profesional. Esta información estrutúrase e adáptase aos diferentes soportes ou medios de información propostos por Cedefop o que facilita a comparación e a análise dos sistemas de formación profesional dos países que conforman a rede europea.

  As actividades de ReferNet-España desenvólvense no marco dos plans de traballo acordados anualmente entre o SEPE e o Cedefop para a rede:

  • Compilación e envío a Cedefop de información en temas de FP e progresos realizados en liña cos compromisos do Comunicado de Bruxas así como investigacións máis recentes en materia de formación profesional en España. Baseándose nos informes dos distintos Estados membro da Unión, o Cedefop publica informes comparativos sobre temas de interese como os beneficios da formación profesional, transición ao mercado de traballo ou outros relacionados).
  • Elaboración do Informe de país da serie do Cedefop "VET in Europe: country report" que ofrece unha descrición do sistema de educación e formación profesional a partir dunha selección da información sobre determinados aspectos: a evolución da política de FP, o deseño das cualificacións e programas de formación profesional e doutros informes e publicacións de Cedefop relacionados coa FP.
  • Contribución ao desenvolvemento da base de datos bibliográfica do Cedefop a través da selección e indexación de material publicado en España en materia de formación profesional, con especial atención a monografías, artigos, informes de investigación, documentos electrónicos, sitios, etc.
  • Difusión de concursos públicos, oportunidades de emprego e información do Cedefop en materia de formación profesional e emprego.
  • Difusión de eventos en FP en España e a Unión Europea dos membros da rede europea e do Consorcio nacional.
  • Colaboración coa unidade nacional de Eurydice na información proporcionada pola Eurypedia (European Encyclopedia on National Education Systems) sobre a estrutura do sistema educativo e de formación profesional en España.

   

   

  Documentos

  Publicacións periódicas do CEDEFOP

  Publicacións da rede Refer España
  Título do documento Descarga Formato Tamaño Data
  Innovación en educación e FP: España (versión en inglés) icona de descarga [Pdf] N/D 2015
  A formación profesional en Europa: Informe nacional: España 2014 (versión en inglés) icona de descarga [Pdf] N/D 2015
  Unha mirada á FP de 30 países europeos (Spotlight on VET-Conmemorativa) (versión en inglés) icona de descarga [Pdf] 8 Mb 2015
  Unha mirada á FP (Spotlight on VET): España 2013/14 (versión en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 9 Mb 2015
  A formación profesional en Europa: Informe nacional: España 2013 (versión en inglés) icona de descarga [Pdf] N/D 2014
  A formación profesional en Europa: Informe nacional: España 2012 (versión en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] N/D 2012
  (Informes nacionais do sistema de educación e de formación profesional en España: desde 2006 a 2011) icona de descarga   N/D N/D
  Informe nacional de investigación en educación e formación profesional 2009. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 1,0Mb 2010
  Informe de Política de Educación e Formación Profesional España 2002/2010: avances da formación profesional no marco do proceso de Copenhague (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 1,4Mb 2010
  Versións anteriores do Informe de Política de Educación e Formación Profesional España icona de descarga   N/D N/D
  Desenvolvemento das capacidades e competencias e a pedagoxía innovadora España (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 262 Kb 2008
  A formación profesional en España: Marco institucional - oferta formativa. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 466 Kb 2006
  Informe sobre a formación profesional inicial en España. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 491 Kb 2005
  Acumulación, transmisión e validación da aprendizaxe. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 258 Kb 2006
  Informe sobre a formación profesional continua en España. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga icona de descarga [Pdf] 510 Kb 2005
  Informe sobre o financiamento da formación profesional en España. (versións en castelán e en inglés) icona de descarga [Pdf] 836 Kb 2005
  Documentos Europeos Clave
  Título do documento Descarga Formato Tamaño Data
  Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións. Un novo concepto de educación: investir nas competencias para lograr mellores resultados socioeconómicos icona de descarga [Pdf] 263 Kb N/D
  Proposta de Recomendación do Consello sobre a validación da aprendizaxe non formal e informal - COM (2012) 485 final icona de descarga icona de descarga [Pdf] 120 Kb N/D
  Libro Verde: modernizar a Directiva sobre as cualificacións profesionais - COM (2011) 367 final icona de descarga [Pdf] 174 Kb N/D
  Comunicado de Bruxas sobre unha cooperación europea reforzada en materia de educación e formación profesionais para o período 2011-2020. icona de descarga [Pdf] 1,2Mb N/D
  Axenda de novas cualificacións e empregos: unha contribución europea cara ao pleno emprego - COM (2010) 682 icona de descarga [Pdf] 119 Kb N/D
  Comunicado da Comisión Europa 2020: unha estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e integrador - COM (2010) 2020 icona de descarga [Pdf] 846 Kb N/D
  Estruturas dos sistemas educativos e de formación en Europa: España. Edición 2009/2010 icona de descarga [Pdf] 745 Kb N/D
  Comunicado de Bordeos sobre cooperación europea reforzada en educación e formación profesional 2008 icona de descarga icona de descarga icona de descarga [Pdf] 262 Kb N/D
  A Declaración de Copenhague. icona de descarga [Pdf] 73 Kb N/D
  Decisión núm. 2241/2004/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de decembro de 2004, relativa a un marco comunitario único para a transparencia das cualificacións e competencias (Europass) icona de descarga [Pdf] 35 Kb N/D

  Novidades do Cedefop

  Cedefop é a Axencia da Unión Europea en temas de formación profesional (FP) fundada en 1975 e con sede en Tesalónica (Grecia) dende 1995. Proporciona á Comisión Europea, os Estados membros e os interlocutores sociais, información detallada sobre os avances e tendencias da FP e ofrece, así mesmo, datos e asesoramento técnico sobre como as políticas europeas de formación profesional poden afrontar os desafíos aos que fai fronte a sociedade.

  Actualmente Cedefop centra as súas actividades en tres ámbitos: o apoio á modernización dos sistemas de FP; as carreiras e transicións profesionais: FP continua, aprendizaxe de adultos e aprendizaxe no posto de traballo; así como as necesidades das competencias profesionais: previsións e desaxuste entre a oferta e demanda de competencias.

  En 2015, o Cedefop celebrou o 40 aniversario da súa fundación - e 20 anos dende que a súa sede se trasladou de Berlín a Tesalónica. Revista conmemorativa do 40º Aniversario de Cedefop Skillset and match Maio 2015

  Selección de publicacións do Cedefop

  • Previsión de competencias na UE . Cedefop identifica e anticipa as necesidades futuras de competencias así como posibles desaxustes entre a oferta e demanda destas a nivel europeo dentro do proxecto Panorama Europeo das Competencias . Dentro deste proxecto publícanse predicións coa análise en termos de necesidades e axuste das competencias profesionais nos países, sectores e ocupacións específicos da UE. En abril de 2015 publicouse " Prospects for Spain" cunha análise do mercado de traballo español e a previsible mellor evolución do emprego para aquelas persoas cun nivel de cualificación intermedio ou superior especialmente en relación coas de baixa cualificación nos próximos anos.
  • Breves notas informativas das últimas novidades sobre política de formación profesional elaboradas polo Cedefop.
  • Sección de indicadores e estatísticas de Cedefop, relacionadas coa formación profesional e a aprendizaxe permanente nos distintos países da Unión Europea, onde se publica unha extracción dos datos relativos ao noso país.

  Histórico

Documentación