Prospección e detección de necesidades formativas

Estes informes conteñen as ocupacións con mellor situación no mercado de traballo (estatal e territorial) e un diagnóstico das súas necesidades formativas actuais e das tendencias e previsións que permitan identificar os obxectivos de atención prioritaria na programación da oferta formativa.

Documentación