Informes e estudos sobre tendencias do mercado de traballo

Ofrecémoslle información mensual/anual (dende 2013) sobre as ocupacións con mellor comportamento dende o punto de vista da contratación, así como os sectores/actividades emerxentes ou en expansión.

Ocupacións con tendencia positiva no emprego

Actividades económicas con tendencia positiva no emprego