Medidas Laborais e de Seguridade Social 2019

pagina/nombre_imagen

Nesta publicación do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social especifícanse o conxunto de medidas adoptadas durante 2019 en relación ás condicións laborais da Seguridade Social.

Estas medidas están recollidas no Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego e publicadas no BOE do 29 de decembro de 2018.