SEPE - Servizo Público de Emprego Estatal

Servizo Público de Emprego Estatal

Información mensual/anual de mercado de traballo de persoas tituladas

Titulacins universitarias

Nesta pxina, e a modo de fichas, presntase informacin por "titulacin acadmica universitaria" de carcter oficial no territorio nacional. Estas fichas conteen informacin relativa s persoas demandantes rexistradas nos servizos pblicos de emprego con algunha titulacin universitaria.

A informacin e os datos que se facilitan teen periodicidade mensual/anual (desde 2014) e mbito nacional. Considranse os seguintes grupos:

  • Diplomaturas, enxeeras tcnicas e equivalentes a diplomaturas (DIPLOMATURAS): ensino universitario de primeiro ciclo e equivalente a persoas que aprobasen tres cursos completos dunha licenciatura ou crditos equivalentes.
  • Licenciaturas, enxeeras, arquitecturas e equivalentes a licenciaturas (LICENCIADOS).
  • Estudos oficiais de especializacin profesional (ESPECIALISTAS).
  • ENSINOS UNIVERSITARIOS DE GRAO.

Estes grupos de niveis de estudos estn agrupados nas seguintes reas de coecemento: artsticas, ciencias experimentais, ensino tcnico, ciencias da sade, ciencias sociais e xurdicas e humanidades.

(*) Dato obrigatorio