CONSEJEROS EURES EN GALICIA

A Coruña

Consejero(a):  López López, Covadonga

Centro: Oficina de Apoio ao Empregador - Servicio Público de Empleo de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Domicilio: Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º 

Código Postal: 15071

Teléfono: 881 881 333

Correo electrónico: eures-coruna.lopez@sepe.es

 

Lugo

Consejero(a):  

Centro:  Servicio Público de Empleo de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Domicilio

Código Postal:  

Teléfono

Correo electrónico: eures.lugo@xunta.gal

 

Ourense

Consejero(a):  Iglesias Suárez-Noguerol, Manuel

Centro: Oficina de Emprego Centro. Servicio Público de Empleo de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Domicilio: C/ Progreso 11 Baixo

Código Postal:  32003

Teléfono: 988 788 174

Correo electrónico: eures-ourense.iglesias@sepe.es

 

Pontevedra

Consejero(a):  González Pérez, Elisa

Centro: Oficina de Apoio ao Empregador - Servicio Público de Empleo de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Domicilio: Ronda de Don Bosco, 1

Código Postal: 36202 Vigo

Teléfono: 886 21 81 64

Correo electrónico: eures-pontevedra.gonzalez@sepe.es

 

Consejero(a):  Serrano Moreno, Mª Teresa

Centro: Oficina de Apoio ao Empregador - Servicio Público de Empleo de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Domicilio: Ronda de Don Bosco, 1

Código Postal: 36202 Vigo

Teléfono: 986 81 77 47

Correo electrónico: eures-pontevedra.serrano@sepe.es

 

Consejero(a):  Martínez Gómez, Alejandro

Centro: Universidade de Vigo. Área de Emprego e Emprendemento

Domicilio: Edificio Miralles. Campus universitario

Código Postal: 36310 Vigo

Teléfono: 986 81 87 10

Correo electrónico: emprego@uvigo.es