COVID-19

Capçalera Mesurades COVID- 19

Si ja és perceptor de prestacions o subsidis per desocupació

  • Ha de sol·licitar la pròrroga del subsidi transcorreguts els sis mesos.
  • Ha de presentar la Declaració Anual de Rendes (DONAR) en el cas de persones beneficiàries del subsidi per a treballadors majors d'anys.. 52

Si s'ha vist afectat per un ERTE

Si té dret a la compensació econòmica per haver compatibilitzat prestació per ERTE i treball a temps parcial, pot sol·licitar-la fins al de 30 juny d'en 2021 la pre-sol·licitud de prestació individual i altres tràmits (opció "Pre-sol·licitud de Prestació Individual" / subtrámite "Compensació Treballo a TP Durant Prestació ERTE COVID- 19 "). Aqui té l'enllaç a la pre-sol·licitud.
El termini màxim perquè el SEPE resolgui les sol·licituds presentades s'estendrà fins al de 31 juliol de 2021 .

Si se encuentra en situación de desempleo no motivada por un ERTE

La presentación de solicitudes fuera del plazo de los 15 días hábiles implicará la reducción de la duración de la prestación correspondiente.

Instrucciones para consultar el estado de la prestación por desempleo en cualquier situación

Si desea consultar los datos y recibo de su prestación

Para obtener información sobre los datos y recibo de su prestación, siga este enlace.

Si desea obtener un certificado de prestaciones por desempleo

Para obtener un certificado de Prestaciones por Desempleo, siga este enlace.

Si es un trabajador autónomo

La solicitud de la prestación por cese de actividad ha de presentarse ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social:

  • Si tiene concertada la cobertura de contingencias profesionales con una mutua, ante dicha mutua.
  • Si no ha formulado la opción por una de estas entidades, ante la mutua de su elección. En este caso, la presentación de la solicitud implicará que opta por dicha mutua.