INFORMACIÓ COVID- 19 DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL A MELILLA

Para atención telemática web

Tràmits de Demanda d'Ocupació

El segellat de la demanda d'ocupació serà automàtic fins a 31 el de gener de 2021 .

Renovació de la demanda a partir del de 1 febrer: Amb la finalitat de facilitar als/les usuaris/as l'accés ordenat i amb un contingent diari per a la renovació de la demanda de forma presencial en l'Oficina d'Ocupació a partir del 1 dia de febrer de 2021 , s'ha habilitat des del de 25 gener un número de telèfon per a cita prèvia que serà atès de dilluns a divendres en horari de   9 14 a hores:  952993008 . 

Expedició de claus: l'Oficina d'Ocupació atendrà a aquelles persones que es presentin a primera hora ( 09 . 00 hores), que se'ls assignarà el nombre corresponent per a la seva posterior atenció, sent l'únic tràmit el d'expedició de noves cl@ves perquè puguin realitzar els seus tràmits online.

Bústia de la demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Aquesta bústia és només per a altes inicials i actualització de dades. Si es va a sol·licitar prestació, NO fa falta l'enviament de la sol·licitud d'alta a aquesta bústia, la demanda es farà d'ofici quan es gestine la prestació.

 

Tramitació de Prestacions

Cita prèvia per la nostra web: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudcitaprevia.do. S'atendrà telefònicament SENSE DESPLAÇAMENT PRESENCIAL a l'Oficina de Prestacions.

Realitzant una presolicitud de la prestació, es realitzarà per la web del SEPE, en la secció dedicada a Mesures COVID- 19 . Si es troba en situació de desocupació NO motivada per un ERTE / Formulari per pre-sol·licitud individual de prestacions per desocupació.

* No es podrà duplicar una mateixa sol·licitud per diferents vies (cita prèvia i presolicitud).

Informació sobre Planes d'Ocupació de Melilla

icono descarga

Documentació Planes d'Ocupació Delegació del Govern a Melilla

Bústia de Correu Electrònic per a presentació d'al·legacions al llistat del Pla d'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Melilla. (Romandrà actiu fins al de 14 desembre inclusivament). Informem que aquesta bústia no atendrà un altre tipus de qüestions: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Per atencíón Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )