Seu electrónica

Por qué aparece en el recibo de mi prestación por desempleo un cobro indebido?

Si en el rebut de la seva prestació per desocupació apareix un cobrament indegut, es deu al fet que en algun moment ha cobrat una prestació (o subsidi) sense tenir dret, per donar-se alguna causa de suspensió, extinció o revisió d'aquesta prestació.

No obstant això, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li notifica l'existència de cobrament indegut abans de procedir a la compensació del mateix en el rebut de la seva prestació.