EM VAN APROVAR L'ATUR PERÒ NO HE COBRAT, POT SER QUE ES DEGUI AL FET QUE TINC UN COBRAMENT INDEGUT?

Si té un cobrament indegut pendent de retornar, la legislació permet al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la compensació del seu import amb les prestacions o subsidis futurs, és a dir, restar-li-ho d'aquest import.

En conseqüència, fins que retorni la totalitat de la quantitat que deu com a cobrament indegut, no podrà començar a cobrar la nova prestació o subsidi aprovat.

Pot també demanar el pagament fraccionat del cobrament indegut, és a dir, retornar-ho a terminis.