Seu electrónica

Em van aprovar l'atur però no he cobrat, pot ser que es degui al fet que tinc un cobrament indegut?

Si té un cobrament indegut pendent de retornar, la legislació permet al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la compensació del seu import amb les prestacions o subsidis futurs, és a dir, restar-li-ho d'aquest import.

En conseqüència, fins que retorni la totalitat de la quantitat que deu com a cobrament indegut, no podrà començar a cobrar la nova prestació o subsidi aprovat.

No obstant això, pot sol·licitar la  compensacióparcialdel seu cobrament indegut per percebre part de la prestació o subsidi, que es resoldrà atenent a la seva situació econòmica familiar.