COBRO L'ATUR I NECESSITO UN CERTIFICAT QUE HO ACREDITI, QUÈ HAIG DE FER?

Podrà sol·licitar un certificat que acrediti la seva condició de persona beneficiària de prestacions per desocupació: