ES POT INICIAR UN ERE O ERTE EN DIA FESTIU?

Com a regla general, la suspensió de relacions laborals derivada d'un procediment de regulació d'ocupació ha d'iniciar-se en un dia en el qual, normalment, existeixi activitat en l'empresa.

No obstante, la decisión empresarial de regulación de empleo no es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondiendo en todo caso a la jurisdicción social la revisión de dicha decisión empresarial.

Si l'entitat gestora de les prestacions apreciés l'existència de frau, dol, coacció o abús de dret, podrà sol·licitar a l'autoritat laboral la seva impugnació.

Más información en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE".