SI SOL·LICITO LA REPOSICIÓ DE L'ATUR QUAN HO ESGOTI TINDRÉ DRET AL SUBSIDI PER ESGOTAMENT?

Si té dret a la reposició de la prestació per desocupació de nivell contributiu, en primer lloc obtindrà aquesta prestació.

Després de finalitzar el període de reposició podrà accedir, sempre que reuneixi els requisits exigits, al subsidi de desocupació per esgotament que haurà de sol·licitar en 15 els dies hàbils següents a l'esgotament del període de reposició.