VAIG INGRESSAR A LA PRESÓ, PUC SEGUIR COBRANT LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ? POT COBRAR EL MEU CÒNJUGE PER MI?

El seu ingrés a la presó per compliment de condemna implica la suspensió de les prestacions per desocupació durant el temps de la condemna excepte si té responsabilitats familiars i no gaudeix de cap renda familiar la quantia de la qual superi el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Per seguir cobrant la prestació haurà de sol·licitar la continuïtat de la percepció en la seva oficina de prestacions demanant cita prèvia a la Seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o per telèfon.

Si se li reconeix el dret a seguir percebent la prestació i té el cobrament domiciliat en compte bancari, la prestació se seguirà ingressant en aquest compte i no seran precisos més tràmits.

Però si cobrava per finestreta, haurà d'autoritzar mensualment al seu cònjuge perquè cobri en el seu lloc, aportant, entre una altra documentació, els DNI/NIE de tots dos i un document que acrediti que vostè es troba a la presó.

El ingreso provisional en prisión (la llamada prisión preventiva) no conlleva la interrupción del derecho a la prestación o subsidio por desempleo.