COBRANT UNA PENSIÓ D'INVALIDESA, PUC COBRAR L'ATUR ALHORA SI M'HE QUEDAT SENSE TREBALL I TINC COTITZACIONS SUFICIENTS?

La prestació per desocupació és compatible amb el cobrament de la pensió d'invalidesa permanent total per a la professió habitual que, al seu torn, hagués estat compatible amb el treball que ha originat aquesta prestació.

Si ha cotitzat per desocupació 360 dies o més, per haver realitzat treballs compatibles amb la pensió d'invalidesa, i compleix la resta de requisits exigits, podrà accedir a la prestació per desocupació i percebre-la simultàniament amb la d'invalidesa.

Pot sol·licitar la prestació per desocupació: