COBRO EL SUBSIDI PER A MAJORS D'ANYS 52 AMB REDUCCIÓ EN LA SEVA QUANTIA PERQUÈ EL MEU ÚLTIM TREBALL VA SER A TEMPS PARCIAL. M'HO PAGARAN A PARTIR D'ARA SENSE REDUCCIÓ?

Si cobra el subsidi de major d'anys 52 amb reducció en la quantia perquè el seu últim contracte va ser a temps parcial, després de l'entrada en vigor de la nova regulació d'aquest subsidi (13 de març de 2019), sense necessitat que vostè ho sol·liciti, se li abonarà sense aplicar parcialitat alguna, amb independència que hagi cessat en un contracte a jornada completa o a temps parcial.