Seu electrónica

Cobro el subsidi per a majors d'anys 52 amb reducció en la seva quantia perquè el meu últim treball va ser a temps parcial. M'ho pagaran a partir d'ara sense reducció?

Si cobra el subsidi de major de  anys 52 amb reducció en la quantia perquè el seu últim contracte va ser a temps parcial, després de l'entrada en vigor de la nova regulació d'aquest subsidi ( 13 de març de 2019 ), sense necessitat que vostè ho sol·liciti, se li abonarà sense aplicar parcialitat alguna, amb independència que hagi cessat en un contracte a jornada completa o a temps parcial.