COBRO EL SUBSIDI PER A MAJORS D'ANUS 55 AMB REDUCCION EN EL SEU CUANTIA PERQUÈ EL MEU ULTIMO TREBALL VA SER A TEMPS PARCIAL. M'HO PAGUESSIN A PARTIR D'ARA SENSE REDUCCION?

Si cobra el subsidi de major d'anys 55 amb reducció en la quantia perquè el seu últim contracte va ser a temps parcial, després de l'entrada en vigor de la nova regulació d'aquest subsidi (13 de març de 2019), sense necessitat que vostè ho sol·liciti, se li abonarà sense aplicar parcialitat alguna, amb independència que hagi cessat en un contracte a jornada completa o a temps parcial.