COBRARÉ L'ATUR EN FINALITZAR EL MEU CONTRACTE SI SOC DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL D'UNA EMPRESA?

Sí podria percebre prestacions per desocupació si el lloc que exercia era exclusivament de director o directora general amb un contracte especial d'alta adreça o un contracte ordinari, sempre que compleixi la resta de requisits d'accés a les prestacions.

En cas que, a més de la direcció general, hagués exercit un càrrec de conseller/a o d'administrador/a en una societat, cal tenir en compte que, encara que per a la Seguretat Social aquesta situació es considera assimilada a treball per compte d'altri, està exclosa de protecció per desocupació per no cotitzar per aquesta contingència.

En aquesta circumstància, si queda involuntàriament en desocupació, podria sol·licitar les prestacions per donar-se una situació legal de desocupació. No obstant això, el període mínim de cotització requerit per a l'accés a la prestació es calcularia tenint en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a l'inici de l'últim contracte en el qual cessa en el càrrec d'adreça i de conseller/a o administrador/a.

Pot sol·licitar la prestació: