CONVISC AMB LA MEVA PARELLA SENSE ESTAR CASATS, ÉS CÀRREGA FAMILIAR PER AL MEU SUBSIDI?

A l'efecte del subsidi per desocupació, la parella de fet de la persona sol·licitant o persona beneficiària del mateix, no forma part de la seva unitat familiar, ni per tant, pot ser al·legat com a familiar per aquest o aquesta.