M'HAN SUBCONTRACTAT PER MITJÀ D'UNA EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL, QUAN L'EMPRESA USUÀRIA PRESCINDEIXI DELS MEUS SERVEIS, TINC DRET A COBRAR L'ATUR?

Si s'extingeix la relació laboral amb l'Empresa de Treball Temporal (ETT) per finalitzar el contracte de posada a disposició en l'empresa on treballa, es considera situació legal de desocupació.

Per tant, si a més compleix la resta de requisits necessaris per accedir a les prestacions per desocupació, podrà tenir dret a les mateixes.

Pot ampliar informació sobre els requisits d'accés a la prestació contributiva punxant aquí

Pot sol·licitar la prestació per desocupació:

  • Presencialment: en l'oficina d'ocupació que li correspongui segons el seu domicili, prèvia petició de cita en Internet o trucant per telèfon .
  •  A través de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.