HE TREBALLAT 420 DIES I COBRAT 4 MESOS D'ATUR, COM SI HAGUÉS TREBALLAT 360. ES PODEN GUARDAR PER A UNA ALTRA PRESTACIÓ ELS DIES QUE SOBREN.

Si ha treballat 420 dies té dret a quatre mesos de prestació, com si hagués treballat 360 dies. Els dies que sobren no es poden guardar per a una altra prestació.

Els dies de prestació es calculen segons una escala que es divideix en trams de dies d'ocupació cotitzada (de 360 539 a dies cotitzats = 120 dies de dret; de 540 719 a = 180 dies; de 720 899 a = 240 dies, etc.).

Si escau, en acreditar un total de 420 dies, se li aplica el tram que abasta entre 360 i 539 dies cotitzats, per la qual cosa li corresponen 120 dies de prestació. Aquest mateix dret hagués tingut per treballar 360 dies o el màxim del tram, en aquest cas 539.

Els dies que sobren no poden utilitzar-se per accedir a una altra prestació posterior.