HE TREBALLAT 420 DIES I COBRAT 4 MESOS D'ATUR, COM SI HAGUÉS TREBALLAT 360. ES PODEN GUARDAR PER A UNA ALTRA PRESTACIÓ ELS DIES QUE SOBREN.

Si ha treballat 420 dies té dret a quatre mesos de prestació, com si hagués treballat 360 dies. Els dies que sobren no es poden guardar per a una altra prestació.

Los días de prestación se calculan según una escala que se divide en tramos de días de ocupación cotizada (de 360 a 539 días cotizados = 120 días de derecho; de 540 a 719 = 180 días; de 720 a 899 = 240 días, etc.).

Si escau, en acreditar un total de 420 dies, se li aplica el tram que abasta entre 360 i 539 dies cotitzats, per la qual cosa li corresponen 120 dies de prestació. Aquest mateix dret hagués tingut per treballar 360 dies o el màxim del tram, en aquest cas 539.

Els dies que sobren no poden utilitzar-se per accedir a una altra prestació posterior.