?QU? TREBALLS COTITZEN A DESOCUPACI��?

En general, cotitzen a desocupació tots els treballs realitzats com a persona treballadora per compte d'altri, inclosa com a tal en el Règim General de la Seguretat Social, en el Sistema Especial Agrari o en el Règim de Treballadors del Mar i també els contractes de formació.

No es cotitza per desocupació en el Sistema Especial d'Empleats de Llar.