EL MEU COMPTE DE COBRAMENT DE L'ATUR O SUBSIDI, HA D'ESTAR OBERTA A LA PROVÍNCIA ON M'ABONEN AQUESTA PRESTACIÓ?

Pot cobrar la prestació en el compte de l'entitat bancària que indiqui amb independència de la localitat on estigui la sucursal i sempre que existeixi acord entre l'entitat bancària i el Servei Públic d'Ocupació Estatal, (SEPE).

Pot modificar el compte bancari a la Seu electrònica del SEPE sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.