M'HE DE JUBILAR

Si mentre esteu cobrant la prestació contributiva o el subsidi d'atur compliu l'edat de jubilació, es poden donar aquestes dues situacions:

  • Que tingueu dret a cobrar una pensió contributiva de jubilació, i en aquest cas s'extingeix la prestació.
  • Que no tingueu dret a cobrar una pensió contributiva de jubilació, i en aquest cas podeu continuar cobrant la prestació durant tot el període concedit.