MÉS INFORMACION SOBRE LA RAI

Es presumirà la no convivència de la víctima amb la persona agressora si es dona alguna de les circumstàncies següents:

  • Que víctima i persona agressora estiguin divorciades o separades legalment.
  • Que la víctima es trobi en un centre d'acolliment.
  • Que la víctima acrediti aquesta condició amb ordre de protecció.
  • Que l'informe del Ministeri Fiscal s'acompanyi amb ordre d'allunyament o una altra mesura cautelar similar.
  • Que en la sentència per delicte o falta s'imposi una mesura d'internament per la persona agressora o d'allunyament o altres mesures de seguretat similars.