ESTADÍSTIQUES

Estadístiques Garantia Juvenil

A continuació pots consultar per anys i per mesos totes les dades d'inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.

La informació continguda en els informes estadístics publicats en aquesta web tenen un caràcter exclusivament orientatiu, ja que només tenen validesa al dia de la data d'extracció. Les dades sofreixen variacions diàries, fins i tot a temps passat, com a conseqüència del funcionament dinàmic del sistema segons el que es disposa en l'article 98 (apartats 4 i 5 ) Llei 18 / 2014 de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, a causa de processos tals com a recursos d'alçada, la inscripció mitjançant mecanismes específics, inscripció o renovació com a demandant d'ocupació, etc.

Les dades són resultat del seguiment que realitza aquesta Unitat amb l'únic objecte d'orientar sobre els inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Dades d'Inscripció del Sistema de Garantia Juvenil

Any 2021

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2020

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2019

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2018

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2017

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2016

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2015

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Any 2014 (només dades de desembre)

Gen Febr MAR Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE