DOCUMENTACIÓ

Pla de Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 de Treball Digne per a les Persones Joves

Materials divulgatius sobre Garantia Juvenil

Normativa

  • Resolució de 24 de juny de 2021 , de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021 , pel qual s'aprova el Pla Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 de treball digne per a les persones joves.
  • Article 87 i següents de la Llei 18 / 2014 , de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
  • Reial decret 1543 / 2011 , de 31 de octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses (es vincula l'edat al Sistema Nacional de Garantia Juvenil).

Circulars i una altra documentació

Altres programes i plans associats

Documentació d'interès sobre Ocupació Jove

Catàleg Cursos TIC

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE